Predstavniki grcije

To je nek testni spis kjer samo nekaj random pišem da zgleda kt da mamo neki

Tales iz Mileta
Živel je med leti 625 in 548 pr. n. š. in velja za očeta zahodnoevropske znanosti. Bil je velik filozof, astronom, matematik in učenjak. Pogosto se šteje za utemeljitelja grške naravne filozofije. Delal je po takrat novi »Arhaični metodi«, ki je malo manj temeljila na bogovih. Njegov nauk uči, da je voda prasnov, iz katere vse izhaja. Vendar pa podatki o Talesu niso zanesljivi, saj nobeno njegovo delo ni ohranjeno. Tako vse kar vemo o njem izhaja iz del drugih, kasnejših piscev. O njem je npr. Aristotel zapisal, da je bil Tales začetnik filozofije in da ima za osnovo materijo – vodo. Osnovno snov je videl kot materialno, a spremenljivo, kar je enačil z vodo. V njej je videl snov, ki se spreminja in zavzema vse oblike ter jih tako poenoti kakor narava, ki je ena sama. Verjel je, da zemlja plava v vodi. Vendar pa vse narave ni znal razložiti z vodo, zato je zagovarjal obstoj duše oziroma osnovnega gonila, ki vse poganja in spravlja h gibanju. V vsej naravi, v vsej snovi je videl duha, življenje in mislil, da je vse prepleteno z božanstvi. To je utemeljeval na primeru magneta, ki k sebi privlači železo. Kot je dejal Aristotel to nakazuje, da se Tales še ni povsem oddaljil od mita. Obiskal je Egipt, kjer se je seznanil z geometrijo, astronomijo in pojmom števil, med katere pa, za razliko od Evklida, ni štel enote 1. Njegova potovanja so ga peljala tudi skozi mesto Babilon, iz katerega je prinesel kaldejski saroški cikel, s katerim je pravilno napovedal sončni mrk. Tales ni sam veliko pisal in velik razlog da sploh vemo o njemu, je zaradi zapiskov njegovih učencev. Njegovi filozofski in znanstveni prispevki so zaznamovali pomemben premik od mitoloških razlag k racionalnem raziskovanju, kar je postavilo temelje za razvoj zahodne znanosti in filozofije.