Košarka po svetu

Uvod

Košarka je ena izmed najbolj razširjenih športov, z mnogimi elitnimi ligami po celem svetu.
Zgodovina športa sega že daleč v leto 1892. Igro je izumil in izdal njena pravila James Naismith,
da bi naredil bolj zanimive ure športne vzgoje. Takrat se je igra igrala z dvema breskvama in dvema košema,
danes pa je breskvi nadomestila žoga.

Namen

Pri tej projektni nalogi bom košarko predstavil čimbolj zanimivo, tako vas bo spodbudilo,
da odigrate kakšno igro tudi sami. Predstavil bom pravila igre, nekaj osnovnih napadov in različnih taktik.

SODOBNA KOŠARKARSKA PRAVILA

Na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 je bila košarka prvič vključena v reden program, medtem ko je bila ženska različica športa vključena le na olimpijske igre v Montrealu leta 1976. Igra se je skozi 20. stoletje spreminjala glede na potrebe. Oglejmo si današnja košarkarska pravila.

ŠTEVILO IGRALCEV

Ekipo sestavlja 12 igralcev. Pet igralcev je na igrišču, sedem je namestnikov, ki lahko po potrebi zamenjajo igralce na igrišču.

Na čelu ekipe je kapetan, ekipo pa vodi trener tako, da daje igralcem nasvete s klopi ali v minutah odmora zamenja igralce.

TRAJANJE KOŠARKARSKE IGRE

Tekma je sestavljena iz štirih četrtin po 10 minut, na polovici igre sledi 15-minutni polčas. V primeru neodločenega izida se po koncu tekme dodeli dodatnih pet minut, vse dokler ena ekipa ne zmaga.

SODNIŠKI MET

Del tekme se začne s sodniškim metom košarkarske žoge v sredinskem krogu. Po en skakalec iz obeh ekip se postavi z eno nogo ob srednjo črto v svojem obrambnem polju, ostali igralci pa okoli krožnice. Sodnik vrže žogo med oba skakalca tako visoko, da je ne more nobeden doseči v skoku. Žoge ne smeta uloviti, dokler se ta ne dotakne enega izmed igralcev ob krožnici.

Igralci lahko stopijo v krog, ko se eden izmed skakalcev dotakne košarkarske žoge. Če to storijo prej, sodnik dosodi prekršek, žogo pa dobi nasprotna ekipa. Igra se nadaljuje s podajo žoge znotraj igrišča. Če so storili prekršek igralci obeh ekip, sodnik ponovi sodniški met.

KOŠARKARSKO IGRIŠČE

Igra se igra v pravokotnem prostoru z dimenzijami 28 x 15 metrov, strop igrišča (če se košarka igra v notranjem prostoru) pa mora biti visok več kot 7 metrov.

Mejne črte igrišča sta dve bočni in dve čelni črti, ki ne predstavljajo dela igrišča.

košarkarsko igrišče

Vir:Spletna stran Igrišče in žoga

DRŽANA ŽOGA

Ko imata dva ali več igralcev roke tako čvrsto na košarkarski žogi, da nobeden ne more priti do posesti nad njo brez pretirane grobosti, sodnik dosodi držano žogo. Po njej izvaja sodniški met v najbližjem krogu. Enako ravna, če se žoga zagozdi med obroč in tablo.

ZADETKI

Zadetek je dosežen, kadar gre žoga od zgoraj skozi obroč ali ostane v njem. Zadetek iz igre je vreden dve točki (kadar vrže igralec na koš iz polja za dve točki) ali tri točke (kadar vrže igralec na koš iz polja za tri točke), iz prostih metov pa eno točko.

Po zadetku nadaljuje igro nasprotnik tako, da gre eden izmed igralcev, ki so bili v obrambi, za čelno črto in žogo poda soigralcu v igrišče.

Najpogostejši prekrški v košarki

Prekrški se večinoma kaznujejo z odvzemom žoge, pri čemer igro nadaljuje nasprotna ekipa.

ČASOVNI PREKRŠKI

treh sekund stori napadalec, ki se nahaja neprekinjeno več kot tri sekunde v raketi (omejitvenem polju) pod nasprotnikovim košem.

petih sekund stori napadalec z žogo, ki več kot pet sekund ni uspel vreči na koš, podati žoge ali preiti v vodenje zaradi tesnega pokrivanja obrambnega igralca.

osmih sekund stori ekipa, ki ni uspela prenesti žoge v osmih sekundah iz obrambnega v napadalno polje.

štiriindvajsetih sekund povzroči ekipa, ki ni uspela skleniti napada v štiriindvajsetih sekundah.

DVOJNO VODENJE IN NOŠENA ŽOGA

mora med vodenjem potiskati žogo proti tlom z eno roko. Če jo po vodenju prime z obema rokama in ponovno preide v vodenje ali vodi žogo z obema rokama hkrati, je to prekršek (dvojno vodenje žoge). Igralec ne sme med vodenjem zajemati žoge od spodaj (nošena žoga).


Avtor:Jošt Dolinar