Aktivno besedilo v HTML dukomentih

Seznam izdelanih vaj:
Povezava na strani na internetu:
W3C
w3schools.com