Zunanji in notranji odmiki

Zunanje in notranje odmike lahko priredimo kateremukoli elemntu. Z lastnostjo margin določimo velikosti zunanjih odmikov, z lastnostjo padding pa notranje odmike na vseh štirih straneh elemanta. Za vrednost navedemo vsaj eno in največ štiri vrednosti:

če navedemo 1 vrednost, velja za vse štiri robove
če navedemo 2 vrednosti, velja prva za zgornji in spodnji, druga pa za levi in desni rob
če navedemo 3 vrednosti, velja prva za zgornji, druga za levi in desni, tretja pa za spodnji rob
če navedemo 4 vrednosti, velja prva za zgornji, druga za desni, tretja za spodnji in četrta za levi rob
Zunanji in notranji odmiki:
Zunanja obroba okvirja (marginBox) 
Obroba okvirja (borderBox) 
Notranji odmik okvirja (paddingBox) 
Element okvirja (elemntBox)