Zunanji in notranji odmiki Zunanje in notranje odmike lahko priredimo kateremukoli elemntu. Z lastnostjo margin določimo velikosti zunanjih odmikov, z lastnostjo padding pa notranje odmike na vseh štirih straneh elemanta. Za vrednost navedemo vsaj eno in največ štiri vrednosti: če navedemo 1 vrednost, velja za vse štiri robove če navedemo 2 vrednosti, velja prva za zgornji in spodnji, druga pa za levi in desni rob če navedemo 3 vrednosti, velja prva za zgornji, druga za levi in desni, tretja pa za spodnji rob če navedemo 4 vrednosti, velja prva za zgornji, druga za desni, tretja za spodnji in četrta za levi rob Zunanji in notranji odmiki: Zunanja obroba okvirja (marginBox) Obroba okvirja (borderBox) Notranji odmik okvirja (paddingBox) Element okvirja (elemntBox)