Aktivno besedilo v HTML dokumentih

Seznam izdelanih vaj: Prva vaja Odstavki in naslovi Urejeni odstavki Oblikovanje besedila Povezave

Povezave na strani v internetu:

W3C w3schools.com HTML E-GRADIVA.NET