Zunanji in notranji odmiki

Zunanje in notranje odmike lahko priredimo kateremukoli elemntu. Z lastnostjo margin določimo velikosti zunanjih odmikov, z lastnostjo padding pa notranje odmike na vseh štirih straneh elementa. Za vrednost navedemo vsaj eno in največ štiri vrednosti:

Zunanji in notranji odmiki:

Zunanja obroba okvirja (marginBox)
Obroba okvirja (borderBox)
Notranji odmik okvirja (paddingBox)
Element okvirja (elementBox)