Aktivno besedilo v HTML dokumentih

seznam izdelanih vaj
Vaja1 Vaja2 Vaja3 Vaja4
Povezave na strani v internetu: W3C w3schools.com HTML E-GRADIVA.NET