Chemical Chameleon

Živjo, smo dijaki in dijakinje 2. letnika na Gimaziji Vič. Pri programu medpremdmetnega povezovanja med kemijo in informatiko smo naredili to spletno starn o kemijski reakciji Chemical Chameleon. Teorija reakcije je zapisana na sledečih straneh, poskus pa je predstavljen tudi v videoposnetku.

Spletna stran in kemijski eksperiment sta nastala pod mentorstvom prof. Marte Lukanec in prof. Marine Trost.