mešanje snovi kemiluminiscenca

Kemiluminiscenca

Smo Ajda, Daša in Rebeka, dijakinje 2. letnika Gimnazije Vič v Ljubljani, in za letošnji projekt pri kemiji smo si izbrale poskus kemiluminiscence. Gre za celoletno skupinsko projektno delo pod mentorstvom prof. Marte Lukanec pri kemiji in prof. Marine Trost pri informatiki.

Za kemiluminiscenco smo se odločile, ker nas je zanimalo, kaj stoji za svetlobo, ki jo oddajajo najrazličnejša živa bitja, od kresnic do planktona, kot tudi svetilne palčke (t.i. G slow sticks). Skušale smo raziskati kemijsko reakcijo, ki povzroči sproščanje svetlobe v različnih barvah, nato pa smo jo tudi same poustvarile v šolskem laboritoriju.

V luči trenutnih razmer naše delo ni potekalo neovirano, saj so epidemiološke razmere oteževale komunikacijo in preprečevale dostop do laboratorija in naša srečanja v živo. Vendar nismo obupale in nam je s skupinskim delom uspelo dokončati nalogo.


svetilna palica kresnica

svetilna palica (levo): meanmachine77, Shutterstock. Glowstick.
kresnica (desno): FLPA/Rex, Shutterstock. The glow-worm’s bioluminescence – pulsing light flashes from its abdomen – acts as a courtship signal or warning to enemies.