Zunanji in notranji odmiki

Zunanje in notranje odmike lahko priredimo kateremukoli elemntu. Z lastnostjo margin določimo velikosti zunanjih odmikov, z lastnostjo padding pa notranje odmike na vseh štirih straneh elemanta. Za vrednost navedemo vsaj eno in največ štiri vrednosti:
Zunanji in notranji odmiki

Zunanja obroba okvirja (marginBox) border: padding: 20px

Obroba okvirja (borderBox) Notranji odmik okvirja (paddingBox) Element okvirja (elemntBox)