5.vaja-html-Peterkoč-Rok.html

Seznam izdelanih vaj:

Aktivno besedilo v HTML dokumentih

Povezave na strani v internetu:

W3C w3schools.com HTML E-GRADIVA.NET