Zunanji in notranji odmiki

Zunanje in notranje odmike lahko priredimo kateremukoli elemntu. Z lastnostjo margin določimo velikosti zunanjih odmikov, z lastnostjo padding pa notranje odmike na vseh štirih straneh elemanta. Za vrednost navedemo vsaj eno in največ štiri vrednosti:

 • če navedemo 1 vrednost, velja za vse štiri robove
 • če navedemo 2 vrednosti, velja prva za zgornji in spodnji, druga pa za levi in desni rob
 • če navedemo 3 vrednosti, velja prva za zgornji, druga za levi in desni, tretja pa za spodnji rob
 • če navedemo 4 vrednosti, velja prva za zgornji, druga za desni, tretja za spodnji in četrta za levi rob
 • Zunanji in notranji odmiki:

  Zunanja obroba okvirja (marginBox)
  Obroba okvirja (borderBox)
  Notranji odmik okvirja (paddingBox)
  Element okvirja (elemntBox)