Pitagorov izrek

Pitagorov izrek je izrek v ravninski geometriji, imenovan po Pitagori.
Vsota površin kvadratov katet pravokotnega trikotnika je enaka površini kvadrata nad hipotenuzo.