viri: nasvet o zdravi prehrani- dostopno na naslovu : (citirano: 20.11.2023)

https://vizita.si/zdravje/prehrana/zdrava-hrana_2.html

razporeditev rastlin- dostopno na naslovu : (citirano: 10.11.2023)

https://vrtnarjenje.blogspot.com/2012/05/dobri-sosedje-2-del.html

Benyovsky Šoštarič Kornelija (2012) Zeleni kvadrat, 1. izdaja, (Ljubljana), ZALOŽBA - Ebesede, d.o.o