Aktivne povezave

Aktivno besedilo v HTML dokumeti

Seznam izdelanih vaj:

Povezave na strani v internetu:

W3C
w3schools.com
HTML