ŽUŽELKE

čebela
https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/mesec-cebel/

Žuželke ali insekti spadajo med členonožce. So nevretenčarji, ki imajo okončine in telo sestavljeno iz členov.
Značilnost žuželk je združevanje členov v tri jasno določene telesne regije: glavo - oprsje - zadek .
Oprsje je sestavljeno iz treh delov in iz vsakega izmed njih izrašča po en par nog.
Praviloma jih imajo torej šest. Poleg tega imajo skoraj vse žuželke na oprsju tudi krila in so edini nevretenčarji, ki lahko letijo.

Primitivni členonožci, predniki današnjih žuželk, so živeli že pred 600 milijoni let.
Ti so bili prve živali, ki so prišle živet na kopno. Žuželke so poselile praktično vse dele sveta,
čeprav se jih je le malo prilagodilo na življenje v morju, kjer prevladujejo raki. Poznamo okrog 925.000 vrst, kar je več kot
polovica vseh znanih vrst živih bitij, vseh skupaj pa naj bi jih po novejših ocenah bilo med 6 in 10 milijoni.

NEKAJ VRST:

IMENA
metulji hrošči mravlje komarji
kačji pastirji vodni drsalci ose čmrlji

Mark Jaklič