Aktivno besedilo v HTML dokumentih

Seznam izdelanih vaj:

povezave na strani v internetu:

W3C
w3schools.com
HTML
E-GRADIVA.NET