Aktivno besedilo v HTML dokumentih

Seznam izdelanih vaj:
Prva vaja
Druga vaja
Tretja vaja
ńĆetrta vaja
Povezave na strani v internetu:
W3C
w3schools.com