Seznam planetov v osončju

Seznam planetov v osončju navaja planete našega Osončja po definiciji 
Mednarodne astronomske zveze (IAU) - astronomska telesa v tiru okrog Sonca, 
ki so dovolj velika in masivna da dosežejo hidrostatično ravnovesje ter s 
svojim gravitacijskim privlakom počistijo območje svojega tira.
osončje
Naše osončje ima po tej definiciji 8 planetov (po vrstnem redu oddaljenosti od Sonca):
 • 1. Merkur
 • 2. Venera
 • 3. Zemlja
 • 4. Mers
 • 5. Jupiter
 • 6. Saturn
 • 7. Uran
 • 8. Neptun
 • Jupitrove lune
  jupitrove lune
  Prve štiri Jupitrove naravne satellite je opazil 7. in 8. januarja 
  leta 1619 Galileo Galilei. Ti naravni sateliti 
  danes tvorijo skupino Galilejevih satelitov in so daleč 
  največja telesa okrog Jupitra, saj preostalih 59 naravnih satelitov 
  predstavlja le 0,003% skupne krožeče mase. Največje štiri Jupitrove lune so:
 • Io
 • Europa
 • Ganimed
 • Kalisto