Zdravilne rastline

Ljudje že stoletja uporabljamo različne tehnike in oblike zdravljenja. Kljub sodobnim napredkom in raziskavam na področju sodobne medicine, nas tradicionalne, alternativne oblike zdravljenja in zapuščina naših prednikov še vedno spremljajo na vsakem koraku.

zdravilne rastline

Zgodovinski pregled

Človeka že od samega začetka obstoja spremljajo različna znanja zdravljenja z rastlinami in njihova praktična uporaba pri pripravah najrazličnejših jedi.Že v prazgodovini so se ukvarjali s t. i. nabiralništvom, ki je zajemalo predvsem nabiranje užitnih gob, plodov, sadežev, zeli, korenin in vsega drugega kar daje narava. Pridobljeno znanje in izkušnje so se skozi tisočletja prenašale z ustnim izročilom, ob iznajdbi pisave pa tudi s pisnim. Vloga in oblike nabiralništva so se skozi čas spreminjale, nabiralništvo kot ostanek pradavnine, pa še danes ostaja sestavni del sodobne kulture.
Osnovna preživetvena nota uporabe zdravilnih rastlin in znanja o njih pa ni vedno prinašala prednosti. S srednjim vekom se je v Evropi pojavilo preganjanje čarovnic. To so bile ženske, ki so velikokrat znale pozdraviti najrazličnejše bolezni in se spoznale na uporabo zelišč. Pripisovali so jim nadnaravne moči, krivdo za neurja, poplave in razne vremenske pojave. Nedolžne ženske so obsojali na mučilne naprave in postopke, ki so bili največkrat pogubni in dokončni.
Hans Thoma: On the foret meadow

Kljub temu temnemu obdobju v evropski zgodovini, pa se je veliko znanja ohranilo vse do današnjih dni. V Sloveniji je že leta 2015 delovalo več kot petdeset zeliščarskih društev, ki so izobraževala več kot deset tisoč članov. Številne dejavnosti so potekale tudi v okviru drugih društev, univerz za tretje življenjsko obdobje, šolskih ekoloških vrtov … Že takrat je bila Slovenija med vodilnimi na svetu po deležu prebivalcev, ki se spoznajo na samonikla zelišča, gobe, sadeže in zdravilne rastline, le da se politika tega strateškega potenciala takrat še ni zavedala.

Danes poznamo t. i fitoterapijo. Ta temleji na zdravstvenih raziskavah, ki ugotavljajo učinkovitost in varnost uporabe zdravilnih rastlin, medtem ko se zeliščarstvo osredotoča na izboljšanje zdravja in počutja z zelišči nasploh.

Najbolj znane zdravilne rastline na slovenskem prostoru:


Tarisa Debevec