Osebni in tehnični prekrški v košarki

Osebni prekrški v košarki se nanašajo na nepoštene akcije igralca, ki vključujejo stik ali oviranje nasprotnega igralca. To vključuje udarjanje, držanje, potiskanje, ali kakršenkoli drug nešporten kontakt med igralci. Vsak igralec ima omejeno število osebnih prekrškov, običajno pet, in ko doseže to omejitev, je izključen iz igre. Tehnični prekrški pa se nanašajo na nešportno vedenje ali kršenje pravil, ki ne vključujejo neposrednega stika z nasprotnikom. To lahko vključuje preklinjanje sodnika, protestiranje, kršenje pravil o času, ali kakršnokoli drugo neprimerno vedenje na igrišču. Tehnični prekrški običajno pomenijo prosto metanje ali celo izključitev iz igre za igralca ali trenerja, ki jih je storil.

prekrški
prekrški

Avtor: Bor Božnik