Požari, suše in klimatske spremembe

Dobrodošli na spletni strani o klimatskih spremembah, sušah in požarih.

Suša je izredno stanje v naravi, ko dlje časa primanjkuje vode. Lahko primanjkuje vlage v zraku, vode na kopnem ali podtalnice. Suša se pojavi po dolgotrajnem obdobju brez dotekanj nove vode. Ni samo fizikalni pojav, pač pa preplet med razpoložljivostjo, dostopnostjo in potrebami organizmov po vodni oskrbi. Traja lahko mesece ali celo leta ter ima velik vpliv na kmetijstvo, gospodarstvo in življenje na sploh. Je nepredvidljiv pojav, čeprav lahko ljudje z raznimi dejavnostmi povečamo možnost za nastanek.
Če želite izdvedeti več o sušah, njenih vzrokih in posledicah, človeških prilagoditvah ter vrstah suš, kliknite tukaj: VEČ O SUŠAH.

Suša VIR

Klimatske spremembe, so pojav spreminjanja podnebja na celi Zemlji (globalne spremembe) ali na posameznih območjih.
V zadnjih desetletjih opažamo spremembe, ki so posledica človeške dejavnosti, zlasti izgorevanja fosilnih goriv, zaradi česar se povečuje koncentracija toplogrednih plinov v ozračju. Možno je, da bo nadaljnje izgorevanja premoga in ogljikovodikov ter večanje količine ogljikovega dioksida, povzročilo znatno povečanje temperature in druge, po pričakovanju katastrofalne učinke. Če vas zanima več o posledicah klimatskih sprememb ter njihovem nastanku kliknite tukaj: VEČ O KLIMATSKIH SPREMEMBAH.

Klimatske spremembe VIR

Požar je nenadzorovano širjenje ognja. Ogenj se zaneti, ko ima primerne pogoje za gorenje, torej ko je prisotno gorivo, kisik in energija vžiga. Gorenje zaustavimo tako, da porušimo ravnovesje med temi tremi elementi oziroma enega izmed njih odstranimo.
Požari povzročajo veliko materialno škodo, ogrožajo človeška in živalska življenja ter so v naravi zelo nevarni tako za živali kot za njihov naravni življenjski prostor. Kljub veliki previdnosti in mnogim ukrepom za preprečevanje le-teh je dandanes še vedno mnogo velikih, zelo nevarnih požarov. Če bi želeli izvedeti več o gozdnih požarih, požarni ogroženosti, posledicah, preprečevanju požarov ter trenutnih razmerah, kliknite tukaj: VEČ O POŽARIH.

Požar VIR

Ključne besede:
vročina, naravne katastrofe, suše, klimatske spremembe, ogenj, pomanjkanje vode, topla greda, ogenj.

Avtorice spletne strani so:
Čarna Konestabo Pergar, Anastasija Jelić, Lara Sekulić, Lana Šavs, Kiara Pajić.