PROJEKTNO DELO PRI GEOGRAFIJI

Pri pouku informatike smo v povezavi s predmetom geografija izdelali spletno stran na temo tektonike. Na naši spletni strani so predstavljene naravne katastrofe, ki nastanejo kot posledica tektonskega delovanja.

Več o naravnih katastrofah si lahko preberete tukaj.