uvodni_burger

Lipidi in maščobe

Kaj so lipidi?

Lipidi, ali kot jim v vsakdanjem življenju najpogosteje rečemo maščobe, igrajo pomembno vlogo v naših življenjih. Vse od mikroskopsko majhnega fosfolipida, ki sestavlja celične membrane vseh živih organizmov, pa vse do rastlinskega in oljčnega olja, ki ju uporabljamo v kulinariki. Prav tako izrabljamo nepolarnost lipidov, ki jim prepreča, da se raztapljajo v vodi, v kozmetični industriji s kremami in drugimi kožnimi mazili.

Predstavitev lipidov

Lipidi so amfifilne ogljikovodikove molekule. Čeprav se topijo samo v nepolarnih topilih, imajo amfifilne lastnosti, kar pomeni, da je en del molekule polaren, drugi pa nepolaren - rečemo, da imajo lipidi polarno glavo in nepolaren rep. Raztapljanje v določenih topilih bo poglavitna lastnost za dokazovanje lipidov v različnih oljih, kar je cilj prvega izmed naših dveh poskusov.
V celicah igrajo lipidi vlogo shranjevanja energije in sporočanja. Prav tako so gradniki celične membrane vseh živih organizmov. Uporablja se jih tudi v kozmetični, prehrambni industriji in ponekod v nanotehnologiji. Njihove amfifilne lastnosti jim omogočajo tvorjenje veziklov in liposomov ('mehurčki' iz lipidnega dvosloja, sestavljeni iz fosfolipidov in holesterola). Biolipid se lahko razdeli na dva graditeljska dela, keto-acilno skupino in na izopreno skupino. Lipide kot vrsto makro molekul pa se lahko deli na 8 podskupin: maščobne kisline, glicerolipide, glicero-fosfolipide, sfingolipide, saharolipidi, poliketide, sterolne lipide in prenolne lipide. Ker so nujno potrebni v membranah, lipidi igrajo pomembno vlogo v človeškem telesu. Sesalci so razvili načine za sintezo in razpad lipidov do željene oblike za večino potrebnih oblik, razen za omega-3 in omega-6 maščobne kisline. Te so (po nekaterih študijah) koristne za bioregulacijo in varovanje pred avtoimunskimi boleznimi, srčnimi boleznimi, artritisu, krvnimi strdki, rakom in podobnimi.
1 / 3
Nasičeni in nenasičeni lipidi [1]
2 / 3
Zdrave in nezdrave maščobe [2]
3 / 3
Fosfolipidi in zgradba celične membrane [3]