Naravna selekcija & Evolucija
O    o O    o O    O    o O    o O    o
| O  o | | O  o | | O  o | O  o | | O  o | | O  o |
| | O | | | | O | | | | O | | | O | | | | O | | | | O | |
| o  O | | o  O | | o  O | o  O | | o  O | | o  O |
o    O o    O o    o    O o    O o    o
   

Simulacija naravne selekcije in evolucije

za projektno delo pri biologiji in informatiki

Avtorja: Filip Ć tamcar & Jakob Kralj, 2. A
Uvod