gnezdilnica

Zakaj so pticje gnezdilnice pomembne?
Ptičje gnezdilnice so nadomestni gnezdilni habitat za številne vrste ptic. Potrebne so zato, ker človek s svojimi posegi v njihovo naravno okolje zmanjšuje število naravnih gnezdišč zanje. V razvitem svetu kar tretjina do polovica prebivalstva živi v mestih, s ćimer se pritisk urbanih površin na naravno okolje veča, kmetijstvo se iz ekstenzivnega vedno bolj spreminja v intenzivno. Izginjajo prazna ostrešja hiš, gospodarskih poslopij, sadovnjaki ter stari gozdovi, ki so bili glavni vir dupel oziroma gnezdilnih niš. Poleg vzreje mladičev pa so gnezdilnice pomembne tudi kot spalna dupla, da si ptice v njih odpočijejo na selitveni poti in pa za prezimovanje. Nemalokrat v njih najdejo zavetje tudi netopirji, veverice, polhi ter ose lončarice.
Poleg biološkega vidika pomena gnezdilnic pa imajo le te tudi sociološki oz. družbeni pomen. Z gnezdilnico ali krmilnico na svojem vrtu lahko vzpostavimo zelo pristen stik z naravo. So zelo dobro sredstvo za približevanje človeka z naravo in imamo na ta način veliko večji vpogled v njihovo življenje. (Vir:Gnezdilnice.si).
Cilji projektne naloge:
Izdelati gnezdilnico, ki bo beležila aktivnosti ptic ter nudila možnost opazovanja gnezditvene etologije (vedenja) in fenologije (časovna periodičnost gnezditve). Etologija: Aktivnost samca in samice, vrsta plena, količina plena, vse v povezavi z vremenom. Odraščanje mladičev. Poleg bioloških (za raziskovanje) vrste pomembnih) ugotovitev, pa lahko s kamero opazujemo tudi nekatere navade ptic, ki so lahko tudi samo nenavadne, zanimive, simpatične... Fenologija: Začetek gnezdenja, poletanje mladičev, uporaba gnezdilnice po gnezditvi. Seznanjanje ljudi (predvsem dijakov naše šole) z pomenom gnezdilnic in pa izobraževanje ljudi v povezavi s pticami v splošnem